Tijdens de voor- en najaarsvergadering worden alle zaken besproken die spelen binnen de vereniging. Leden hebben een sterke inbreng in de onderwerpen die op de agenda staan en kunnen aan het begin van de vergadering ook nog zelf agendapunten toevoegen. De voorjaarsvergadering staat in het teken van het uitdelen van de diverse formulieren en het bespreken van het jaarprogramma dat door de toercommissie is samengesteld. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt door de penningmeester het kasoverzicht gepresenteerd. Leden van de kascommissie geven daarna hun kritische mening en geven aan of decharge wordt verleend. Dit zijn altijd spannende tijden voor een penningmeester.

Op de najaarsvergadering wordt het seizoen geëvalueerd. Na de pauze proberen we met een leuk thema terug te kijken op het afgelopen jaar.