De website van F.T.C. Toer ’80 – het Toer ’80 Online Magazine – wordt onderhouden door een aantal leden. Zij hebben redactionele taken maar onderhouden ook de website en social media. Hier vind je meer informatie over de redactie van www.toer80.nl, hun werkwijze, copyright en het auteursrecht.

REDACTIE: 
Lars Kiewiet: beheer / hoofdredactie
Bart Kruizinga: beheer / redacteur
Edwin Schuster: beheer / redacteur
Marieke Kruizinga: beheer / redacteur

Bijdrages en verslagen:
Fred schakelt: Fred Borchers
Verslagen vanuit de Toer-, basis en middengroep: Vacant.

Wil jij het verslag van jouw wieleravontuur delen? Dat kan! Of het nu gaat om jouw belevenis van de zaterdagmorgentocht met Toer80, of juist die speciale tocht op je vakantie, wij zijn altijd op zoek naar de prachtige verhalen van onze leden. Je kunt je verslag sturen naar redactie@toer80.nl en wij zullen zorgen dat jou verhaal een mooi plekje op de website krijgt.

Werkwijze:
De redactie doet zelf aan nieuwsgaring en zorgt dat de website van tekst en beeldmateriaal wordt voorzien. Ook leden van Toer ’80 of buitenstaanders kunnen een verzoek indienen voor het plaatsen van een artikel en/of afbeelding(en). De redactie toetst vervolgens de inhoud en zal eventueel tot publicatie overgaan. Daar waar de redactie niet tot publicatie overgaat word je door het bestuur van Toer ’80 van op de hoogte gesteld.

Foto- en videomateriaal
Foto- en videomateriaal welke wij op onze website of social media plaatsen zijn foto’s en video’s gemaakt door de redactie of aangeleverd door leden of derden. Als leden of derden aangegeven dat foto’s of video’s waar zij op staan niet op de website of social media geplaatst mogen worden, zullen wij deze niet publiceren.

Copyright © Toer ’80 
Alle inhoud op deze website zoals tekst, grafisch materiaal, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, video’s etcetera, zijn het exclusieve eigendom van F.T.C. Toer ’80. Slechts met toestemming van het bestuur van F.T.C. Toer ’80 is het toegestaan materiaal te gebruiken.

Over Auteursrecht en de Auteurswet 
Auteursrecht ontstaat automatisch door het maken en publiceren van een werk (tekst, afbeeldingen, grafisch materiaal, video’s etcetera). Het is niet nodig om een werk te deponeren of te registreren. Auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de ‘maker’. Als je een pagina op het Internet zet ben je juridisch aansprakelijk voor je publicatie onafhankelijk of je dit nu als hobby of als bedrijf doet. Als je foto’s op een pagina wil plaatsen dien je toestemming te hebben van de personen op de foto. Als een persoon op de foto aangeeft dat deze niet op je website of social media wil staan, moet je de foto onmiddellijk verwijderen. Uitgebreide informatie uit de Auteurswet en over het auteursrecht vind je hier.

Auteurswet Versie: 11-10-2018 
HOOFDSTUK I. ALGEMEENE BEPALINGEN
§ 1. De aard van het auteursrecht Artikel 1: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
§ 2. De maker van het werk Artikel 5 lid 2: Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht bestaat, door een ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden.
§3 De werken, waarop auteursrecht bestaat Artikel 10: Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet onder 1eboeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften; onder 9e fotografische werken; onder 10e filmwerken; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

HOOFDSTUK II. DE UITOEFENING EN DE HANDHAVING VAN AUTEURSRECHT EN BEPALINGEN VAN STRAFRECHT
Artikel 31 Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

De volledige tekst uit de Auteurswet vindt u hier.