F.T.C. Toer ’80 is een recreatieve toerfietsvereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU, www.ntfu.nl). Dit houdt in dat de leden automatisch lid zijn van de NTFU en dat zij aan de reglementen van deze overkoepelende organisatie zijn gehouden.

Afspraken

Toer ’80 heeft verschillende regels. Deze regels zijn door stemming tijdens de ledenvergaderingen vastgesteld. Een aantal zaken op een rij:

  • Het dragen van de Toer ’80 wielerkleding bij Toer ’80 activiteiten is verplicht
  • Valhelm draagplicht. Gezien de aansprakelijkheid van individuele leden maar ook die van bestuursleden is een voorstel gedaan om de valhelmplicht in te voeren, hetgeen met grote meerderheid van stemmen is aangenomen. Het hoeft natuurlijk ook geen betoog dat de valhelm de veiligheid vergroot en risico’s beperkt.
  • Samen uit samen thuis is ons motto. Kruissnelheid van de verschillende groepen: (snelheidsreglement van 1 maart 2016) :
    • Toergroep: ~ 25 – 28 km/h
    • Basisgroep: ~ 30 – 32 km/h
    • Middengroep: ~ 34 – 36 km/h

Kruissnelheid is iets anders dan de gemiddelde snelheid van een rit.

Lidmaatschap

Toer ’80 heft circa 120 leden en is nog steeds groeiende. Wil je weten wat de contributie is of ben je nieuwsgierig naar een lidmaatschap?
Neem dan contact op met de secretaris. 


mail: secretaris@toer80.nl.

Je wordt lid van Toer ’80 door het aanmeldformulier bij onze secretaris aan te vragen. Je ontvangt het aanmeldformulier, dat volledig ingevuld retour gestuurd moet worden.

Het lidmaatschap van Toer ’80 loopt van 1 januari tot en met 31 december in een kalenderjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via mail te worden gedaan naar de secretaris (secretaris@toer80.nl). De uiterste opzegdatum is 30 november.

Voor alle leden is het verplicht clubkleding aan te schaffen. Voor meer informatie stuur een mail naar kleding@toer80.nl.