Tijdens de voor- en najaarsvergadering worden alle zaken besproken die spelen binnen de vereniging. Leden hebben een sterke inbreng in de onderwerpen die op de agenda staan en kunnen aan het begin van de vergadering ook nog zelf agendapunten toevoegen. De voorjaarsvergadering staat in het teken van het uitdelen van de diverse formulieren en het bespreken van het jaarprogramma dat door de toercommissie is samengesteld. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt door de penningmeester het kasoverzicht gepresenteerd. Leden van de kascommissie geven daarna hun kritische mening en geven aan of decharge wordt verleend. Dit zijn altijd spannende tijden voor een penningmeester.

Op de najaarsvergadering wordt het seizoen geëvalueerd. Na de pauze proberen we met een leuk thema terug te kijken op het afgelopen jaar.

Ere lid – lid van verdienste

Voor hun jarenlange inzet voor Toer ’80 zijn een aantal leden benoemd. Dit zijn:
– Joop Kuiper, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Willem Prenger, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Bart Kruizinga, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Jan Hut, lid van verdienste
– Evert Kruizinga, lid van verdienste

 

Van vrijwilliger van het jaar naar vrijwilligersavond

Onze vereniging heeft lange tijd individuele vrijwilligers benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor Toer ’80 :

2007 Tjibbe Hoekstra
2008 Dries Oorburg
2010 Henk Weeke

De vereniging functioneert dankzij de inzet van alle vrijwilligers, daarom organiseren wij sinds jaren een vrijwilligersavond voor iedereen die een bijdrage levert aan de vereniging. Zeg maar “Vrijwilligers van het jaar”  Zij worden allemaal persoonlijk uitgenodigd voor een gezellige avond.

Jubilea

Toer ’80 eert haar leden vanaf het 25 jarig lidmaatschap. De leden die al jubilea hebben gevierd zijn (per 1-1-2020):

40 jaar 35 jaar 30 jaar 25 jaar
- Joop Kuiper - Ruud Hemmen - Cor Remminga - Joop Hilgers
- Willem Prenger - Jan Hut   - Karel Kort
      - Bart Kruizinga
      - Evert Kruizinga
      - Stef Swarts
       
Freerks Hans
Bestuur: Coördinator
Kiewiet Lars
Bestuur: Commissielid
Musch Marcha
Bestuur: Commissielid
Perton Koos
Bestuur: Commissielid
Schuster Edwin
Bestuur: Commissielid
Sponsors

© website powered by Twizzit.com