Het bestuur van F.T.C. Toer ’80 komt 4 a 5 keer per jaar bijeen om beleidszaken door te spreken.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden / functionarissen:

 

Lars Kiewiet Marcha Musch Koos Perton
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Aanspreekpunt commissies:

Public relations / Website

Aanspreekpunt commissies:

Lief en Leed

Aanspreekpunt commissies:

Sponsorcommissie

 

Edwin Schuster Hans Freerks
algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid

Aanspreekpunt commissies:

Toer / weg-commissie

Aanspreekpunt commissies:

Kledingcommissie