Aanmeldinformatie Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde

 

Privacybeleid

Fiets Toer Club Toer ’80 Bellingwolde hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we je duidelijke en transparante informatie verschaffen over onze omgang met persoonsgegevens.

We spannen ons maximaal in om je privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)