Image Alt

Informatie

F.T.C. Toer ’80 is een recreatieve toerfietsvereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU, www.ntfu.nl). Dit houdt in dat de leden automatisch lid zijn van de NTFU en dat zij aan de reglementen van deze overkoepelende organisatie zijn gehouden.

Afspraken

Toer ’80 heeft verschillende regels. Deze regels zijn door stemming tijdens de ledenvergaderingen vastgesteld. Een aantal zaken op een rij:

 • Het dragen van de Toer ’80 wielerkleding bij Toer ’80 activiteiten is verplicht
 • Valhelm draagplicht. Gezien de aansprakelijkheid van individuele leden maar ook die van bestuursleden is een voorstel gedaan om de valhelmplicht in te voeren, hetgeen met grote meerderheid van stemmen is aangenomen. Het hoeft natuurlijk ook geen betoog dat de valhelm de veiligheid vergroot en risico’s beperkt.
 • Samen uit samen thuis is ons motto. Kruissnelheid van de verschillende groepen: (snelheidsreglement van 1 maart 2016) :
  • Toergroep: ~ 25 – 28 km/h
  • Basisgroep: ~ 30 – 32 km/h
  • Middengroep: ~ 34 – 36 km/h

Kruissnelheid is iets anders dan de gemiddelde snelheid van een rit.

Lidmaatschap

Toer ’80 heft circa 150 leden en is nog steeds groeiende. Wil je weten wat de contributie is of ben je nieuwsgierig naar een lidmaatschap?
Neem dan contact op met de secretaris.
mail: secretaris@toer80.nl.

Je wordt lid van Toer ’80 door het aanmeldformulier bij onze secretaris aan te vragen. Je ontvangt het aanmeldformulier, dat volledig ingevuld retour gestuurd moet worden.

Het lidmaatschap van Toer ’80 loopt van 1 januari tot en met 31 december in een kalenderjaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via mail te worden gedaan naar de secretaris (secretaris@toer80.nl). De uiterste opzegdatum is 30 november.

Voor alle leden is het verplicht clubkleding aan te schaffen. Voor meer informatie stuur een mail naar kleding@toer80.nl.

Ledenvergaderingen

Tijdens de voor- en najaarsvergadering worden alle zaken besproken die spelen binnen de vereniging. Leden hebben een sterke inbreng in de onderwerpen die op de agenda staan en kunnen aan het begin van de vergadering ook nog zelf agendapunten toevoegen. De voorjaarsvergadering staat in het teken van het uitdelen van de diverse formulieren en het bespreken van het jaarprogramma dat door de toercommissie is samengesteld. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt door de penningmeester het kasoverzicht gepresenteerd. Leden van de kascommissie geven daarna hun kritische mening en geven aan of decharge wordt verleend. Dit zijn altijd spannende tijden voor een penningmeester.

Op de najaarsvergadering wordt het seizoen geëvalueerd. Na de pauze proberen we met een leuk thema terug te kijken op het afgelopen jaar.

 

Ere lid – lid van verdienste

Voor hun jarenlange inzet voor Toer ’80 zijn een aantal leden benoemd. Dit zijn:
– Joop Kuiper, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Willem Prenger, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Bart Kruizinga, lid van verdienste en ere – lid (en Koninklijk onderscheiden)
– Jan Hut, lid van verdienste
– Evert Kruizinga, lid van verdienste

 

Van vrijwilliger van het jaar naar vrijwilligersavond

Onze vereniging heeft lange tijd individuele vrijwilligers benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor Toer ’80 :

2007 Tjibbe Hoekstra
2008 Dries Oorburg
2010 Henk Weeke

De vereniging functioneert dankzij de inzet van alle vrijwilligers, daarom organiseren wij sinds jaren een vrijwilligersavond voor iedereen die een bijdrage levert aan de vereniging. Zeg maar “Vrijwilligers van het jaar”  Zij worden allemaal persoonlijk uitgenodigd voor een gezellige avond.

Jubilea

Toer ’80 eert haar leden vanaf het 25 jarig lidmaatschap. De leden die al jubilea hebben gevierd zijn (per 1-1-2020):

40 jaar

– Joop Kuiper
– Willem Prenger

35 jaar

– Ruud Hemmen
– Jan Hut

30 jaar

– Kor Remminga

25 jaar

– Joop Hilgers
– Karel Kort
– Bart Kruizinga
– Evert Kruizinga
– Stef Swarts

Toer'80 Peloton richting Oude Schans

Lid worden?

 

test

Wil je lid worden of meer informatie ontvangen, stuur ons dan een email en wij reageren zo snel mogelijk.
  Of mail ons voor meer informatie: